top of page

نظرسنجی عضویت

APF موافقت کرد  ایجاد نظرسنجی عضویت APF در نشست APF 2017 که در نپال برگزار شد.  

از همه اعضای جوامع APF صمیمانه درخواست می شود که نظرات خود را از طریق ارائه دهند  نظرسنجی عضویت آنلاین زیر  فرم:

https://forms.gle/j1PZLWeu79tLzPVEA

لطفاً در صورت بروز هرگونه مشکل در هنگام ارسال نظرات خود با ما در ارتباط باشید.


متشکرم 


کارگروه روابط عمومی APF

ایمیل: pr@apfna.org

bottom of page