top of page
HOME
bnr-img.jpg

بیانیه هدف APF

ما، مناطق و جوامع NA در آسیا اقیانوسیه، برای بحث در مورد موضوعات مورد علاقه متقابل، رسیدگی به نیازهای مشترک، تبادل ایده ها و به اشتراک گذاشتن تجربیات برای پیشبرد هدف اصلی خود به هم پیوسته ایم.

 

این انجمن برای تکمیل ساختار خدمات موجود NA در نظر گرفته شده است.

جوامع APF

مجمع آسیا پاسیفیک از جوامع NA از منطقه آسیا و اقیانوسیه تشکیل شده است. APF به جوامع NA زیر خدمت می کند و پاسخگو است:

برای اعضا و جوامع

APF Announcements

لینک های سریع

کمک به APF

سنت هفتم معتادان گمنام می گوید:

هر گروه NA باید به طور کامل از خود حمایت کند و کمک های خارجی را کاهش دهد.

 

به همین دلیل، ما می خواهیم که فقط کسانی که به عنوان اعضای NA شناخته می شوند، یا کمیته یا ارگان های خدمات NA هستند، کمک مالی به مجمع آسیا پاسیفیک کنند.

برای حرفه ای ها

معتادان گمنام: تاریخچه مختصر

انجمن غیرانتفاعی معتادان گمنام (NA)، از برنامه الکلی های گمنام (AA) در اواخر دهه 1940 سرچشمه گرفت تا مسیری را برای بهبودی از وحشت اعتیاد به مواد مخدر روشن کند. معتادان گمنام در ژوئیه 1953 با اولین نشست خود در کالیفرنیای جنوبی شروع به کار کرد. طی چند سال، گروه‌های NA در برزیل، کلمبیا، آلمان، هند، جمهوری ایرلند، ژاپن، نیوزیلند و بریتانیا تشکیل شدند.

 

امروزه NA در بسیاری از آمریکای شمالی و جنوبی، اروپای غربی، استرالیا، خاورمیانه، نیوزیلند و اروپای شرقی به خوبی تثبیت شده است. کتابها و جزوات اطلاعاتی معتادان گمنام در حال حاضر به زبانهای XX موجود است. امروز بیش از XXXXX جلسات هفتگی در بیش از XXX کشور وجود دارد .

اگر مایلید یک ارائه ترتیب دهید یا با کسی با جزئیات بیشتری در مورد خدمات ارائه شده صحبت کنید، لطفاً با گروه کاری روابط عمومی تماس بگیرید.

پیوندهای سریع برای حرفه ای ها

انجمن های منطقه ای NA و NAWS

انجمن های منطقه ای

خدمات جهانی NA

bottom of page